جزئیات نگهداری و نگهداری جوشکار قفس

سوال 1: چگونه می توانیم سایش را کاهش دهیم جوشکار قفس?
1. پوشیدن قطعات در هنگام استفاده برای تولید کنندگان دستگاه جوش قفس امری طبیعی است. به منظور کاهش سایش بین قطعات ، ما باید به جزئیات توجه داشته باشیم ، به طوری که عملکرددستگاه جوش قفس می تواند مورد استفاده قرار گیرد ، و کارکنان عامل دستگاه جوش قفس باید با مهارت در کار با ماشین آشنا باشید ، بر عملکرد و عملکرد دستگاه تسلط داشته باشید ، و در صورت غیر عادی بودن دستگاه می توانید به موقع مشکل را برطرف کنید ، بنابراین می توانید از عمر دستگاه دستگاه جوش قفس اطمینان حاصل کنید.

2. در حین کار سازنده دستگاه جوش قفس ، به شدت مراحل را دنبال کرده و از اضافه بار منع کنید ، که نه تنها باعث افزایش سایش بین قطعات می شود بلکه آسیب دستگاه جوش قفس را تسریع می کند.
3. هنگام کار با دستگاه جوش قفس، افزایش سرعت تولید به منظور بهبود کارایی کار ممنوع است که باعث ساییدگی و پارگی دستگاه می شود و طول عمر دستگاه را تحت تأثیر قرار می دهد.
سوال 2: چگونه می توان از خرابی دستگاه جوش قفس در حین کار جلوگیری کرد؟
1. اول از همه ، اپراتورهای دستگاه جوش قفس تولید کننده باید فن آوری مهارت داشته باشد ، و می تواند با عملکرد دستگاه جوش قفس آشنا باشد ، و در صورت بروز یک وضعیت غیر عادی می تواند به موقع مشکل را برطرف کند تا از آسیب رسیدن به دستگاه جوش قفس جلوگیری کند.
2. قبل از راه اندازی جوشکار قفس ، کار بازرسی قبل از عمل را انجام دهید ، آیا به دقت بررسی کنید که آیا هر ایستگاه و م componentلفه در محدوده کاری نرمال است یا خیر و به موقع هرگونه ناهنجاری را گزارش کنید.
3. کار بیش از حد در هنگام کار با جوشکار قفس ممنوع است. کار بیش از حد نه تنها باعث ساییدگی بین قطعات می شود ، بلکه به راحتی باعث آسیب به جوشکار قفس می شود.

4. در کار روزانه ، دستگاه جوش قفس تولیدکنندگان باید دستگاه جوش قفس را به طور منظم نگهداری کنند ، تا عمر مفید را افزایش دهند و از بروز خرابی ها بکاهند.
در بالا چند سوال است که سازنده دستگاه جوش قفس ما برای شما مرتب کرده است. امیدوارم کمک بیشتری به شما بکنم اگر این مقاله شک شما را برطرف نکرد ، می توانید مستقیماً در وب سایت پیامی بگذارید تا به ما بگویید ، کارکنان ما تصمیم خواهند گرفت ما به موقع به شما پاسخ خواهیم داد ، از حمایت شما متشکریم.


زمان ارسال: 20-20 آوریل -2021